Elektrik Faturası

Elektrik Faturası

24 Mayıs 2018

Şöyle biraz eskiye gidelim...  Daha enerji sektöründe de-regülasyonların başlamadığı dönemlerde, elektriğin sadece bir “hizmet” olduğu dönemlerde faturalarımız son derece sade, biz tüketiciler için açık ve daha anlaşılır idi. Ancak şu bir gerçek ki elektriğin de artık hem bir hizmet hem de bir emtia olarak değeri vardır. Keza, ülkemizdeki dağıtım bölgelerinin tamamının da özelleştirilmiş olmasından sonra verilen bu hizmetlere karşın tüketiciden alınan bedellerin şeffaf olarak gösterilmesi, bazı kalemlerin de (belediye tüketim vergisi, enerji fonu, TRT fonu vs.) ayrı ayrı gösterilerek hangi kuruma ne kadar ödeneceği konusunun elektrik faturalarında gösterilmesi gerekmektedir. Bu durum da artık elektrik faturalarının kompleks bir görünüme kavuşmasına sebep olmuş, dip toplam rakamına ulaşmanın sağlamasını yapmak için yeterli derecede matematik bilgisine sahip olma gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Elektrik faturası Hangi Kalemlerden Oluşur?

Aktif Tüketim:

En çok alışkın olduğumuz tüketim göstergesidir ve ilgili  fatura döneminde harcadığınız elektrik enerjisi miktarını kWh cinsinden gösterir. Yukarıda belirtildiği gibi aslında bir emtianın bedelidir. Aylara sair , tüketim alışkanlıklarımız ve sezonsal değişimlere göre miktarlar daima farklılık gösterebilir.

Elektrik Faturası Nasıl Hesaplanır?

Tüketim Tutarı Hesabı:

Tarife grubunuza göre değişiklik gösterir. Tek zamanlı tarife tüketicisi iseniz aktif tüketim miktarını faturada belirtilen birim fiyat ile çarpmanız gerekir.

Aktif-tüketim (kWh)  x Aktif-birim fiyat (TL/kWh) = Tüketim tutarı (TL)

Eğer ki üç zamanlıysanız ; faturanızda göreceğiniz Gündüz, Puant ve Gece tüketim miktarları ve bu üç ayrı dönem için belirtilen birim fiyatların birbirleriyle çarpımlarının üç ayrı dönemli toplamına eşittir.

Gündüz : T1 Tüketimi x Gündüz Birim fiyat  = T1 Tutarı
Puant :  T2 Tüketimi x Puant Birim fiyat = T2 Tutarı
Gece  : T3 Tüketimi x  Gece Birim fiyat = T3 Tutarı
Gündüz + Puant + Gece = Toplam Tüketim tutarı

Dağıtım Bedeli , aktif elektrik tüketim değeri  ile dağıtım birim fiyatının çarpımına eşittir.

Vergi ve fonlar ; aktif tüketim tutarları üzerinden hesaplanmaktadır.

- Enerji Fonu (%1)

Tüketim tutarı x 0,01 = Enerji Fonu

- TRT Payı (%2)

Tüketim tutarı x 0,02 = TRT Payı

- Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi - ETV (%5)

Tüketim tutarı x 0,05 = ETV

Konut - mesken aboneleri için ETV oranı %5’tir. Bu oran abone tipine göre değişiklik gösterebilir.

KDV Tutarı, faturadaki tüm bedeller ve vergiler üzerinden yapılır. Şöyle ki ;

(Tüketim tutarı+ Bedeller + Enerji Fonu +TRT Payı+ ETV)  x 0,18 = KDV

 

Paylaş :

Yorum

Diğer Yazılar

Öne Çıkan Başlıklar