Elektrik Tedarikçileri

Elektrik Tedarikçileri

08 Haziran 2018

Ülkemizde elektrik piyasalarının 2001 yılındaki de-regülasyon süreçlerinin başlaması sonrasında ana görevli dağıtım şirketi TEDAŞ özelleştirilerek 20+1 bölgeye ayrıştırılmış ve artık özel şirketler tarafından dağıtım hizmetleri sağlanmaya başlanmıştır. Sürecin bir gereği olarak sonrasında dağıtım ve satış faaliyetleri tamamen birbirinden ayrılarak perakende satış firmaları faaliyete başlamıştır. Böylelikle dağıtım hizmetleri ve satış&pazarlama hizmetleri dağıtım bölgeleri bazında da ayrıştırılmış, dağıtım bölgesi sahibi şirketler böylelikle başka dağıtım bölgelerindeki serbest tüketicilere de elektrik tedariki yapabilir duruma gelebilmiş, bu sayede de tüketici menfaati yönünde  daha rekabetçi bir piyasa ortamı sağlanabilmiştir.

Bugün, limitin altında kalıp serbest olmayan tüketiciler, bölgelerinde sadece görevli elektrik şirketinden hizmet almak şansına sahiptir. Serbest tüketici limiti sıfırlanırsa, piyasada tam rekabet koşulları geçerli olacak ve herkes kendi elektrik tedarik şirketini seçebilecektir.

Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Elektrik Tedarikçileri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Elektrik dağıtım şirketleri isminden de anlaşılacağı gibi sadece elektriğin dağıtılması ile görevli olan şirketlerdir. Yeni yasalar ile birlikte genellikle elektrik şebekelerinin bakımı, onarımı ve işletmesi ile ilgilenmektedirler. Evinizde ve işyerinizde kullandığınız enerjiyi, elektrik tedarik firmaları sağlamaktadır. Elektrik tedarikçileri de kendi aralarında belirli farklara sahiptir. Yapılan son düzenlemelere ve kanunlara göre, elektriğin satışı yetkisine sahip olan şirketler; elektrik üretim firmaları olarak, elektrik toptan satış firmaları olarak ve elektrik perakende satış firmaları olarak düzenlenmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. Oldukça az bir sayıya sahip olsalar da, başka türlü lisans seçeneklerine sahip olan çeşitli firmalar da elektrik satışı yapabilmektedir. Lakin bu büyük sektörde aktif elektrik satışı yapan şirketlerin bu üç lisans tipine sahip şirketler olduğunu bilmemiz, diğer sektörleri göz ardı etmemize yeterli olmaktadır. Bu hizmeti sağlayan tüm şirketlerin ortak ismi; elektrik tedarik firmalarıdır. Kanunlara göre toptan ya da perakende satış için lisans ayrımı söz konusu olmamaktadır.

Yukarıda anlattığımız detaylara göre elektrik satışı yapan firmalar hemen hemen benzer özelliklere sahip firmalardır. Bu şirketlerin arasında yer alan tüm farkları özet olarak sunacak olursak;

  • Hemen hemen bütün elektrik tedarik firmaları, yaptığı ikili anlaşmalar ile başka üreticilerden elektrik alır, nihai tüketiciye elektrik satışı yapar.
  • Elektrik tedarikçilerinin borsaya benzeyen bir piyasadan elektrik satın alıp satışa sunma yetkisi bulunmaktadır. Bu piyasadan nihai tüketiciye sunmak amacıyla elektrik satın alınabilir.
  • Elektrik üretimi yapan şirketler, elektriği üretirler ve tüketiciye satarlar. O yüzden elektrik üretim şirketlerine de, elektrik tedarik firması diyebiliriz.
  • Görevli elektrik tedarik firmaları serbest tüketici olmayan, olup da bu hakkını kullanmayan tüketicilere elektrik tedarik edebilir, bunu da EPDK’nın açıkladığı fiyat ve koşullarda yaparlar. Görevli elektrik tedarik firmaları, diğer elektrik tedarikçilerinin yaptığı tüm işlemleri de yapabilirler yani her görevli elektrik tedarik şirketi aynı zamanda bir “elektrik tedarik firması”dır.

Elektrik Tedarikçileri ve Görevleri

Elektrik tedarikçisinin görevi ürettiği ya da ikili piyasadan satın aldığı elektrik enerjisini kişi ya da kurumlara sözleşme yaparak satmaktır. Bu görev hem indirimli elektrik tedarikçisi hem de görevli elektrik tedarikçisi için aynıdır. Elektrik üretim santrallerinde üretilen elektrik, iletim ve dağıtım hatları vasıtasıyla son kullanıcıya ulaşır. Yani elektrik tedarik firması üreticiden satın aldığı elektrik enerjisini iletim ve dağıtım kanallarını kullanarak sözleşmeli elektrik abonesine ulaştırır. Elektrik tedarikçileri, serbestleşen piyasada birbirinden farklı hizmetler ve teklifler sunabilmektedir. Her firma abone sayısını arttırmak, elektrik piyasasındaki pastadan daha fazla pay alabilmek adına birbiriyle yarışır hale gelmiştir. Bu da sektördeki kalitenin ve hizmetin artmasını sağlamaktadır.

Elektrik tedarik şirketlerinin temel görevleri şunlardır:

Satış Sözleşmesi: Elektrik tedarik şirketleri abonelerin aboneliklerini açma/başlatma ile sorumludur. Bunun yanında abonelikleri taşımak da tedarik firmalarının görevleri arasındadır.

Fatura işlemleri: Tedarik şirketleri portföylerindeki abonelerin faturalarını kesmek ve bu faturaları abonelerine önceden belirlenen kanallar ile iletmek ile yükümlüdür. Bunun yanında müşterilerinden gelen borç sorgulama, fatura itirazı, tarife değişikliği, ödeme bildirimi gibi talepleri de değerlendirmek ve yerine getirmek tedarik şirketlerinin görevidir.

Müşteri Desteği: Enerji danışmanlığı, teknik konular hakkında bilgilendirme ve buna benzer konularda abonelerin soru ve taleplerini karşılamak da elektrik tedarik firmalarının sorumluğu olduğu konulardan biridir.

Sonuç olarak elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan ve/veya perakende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen,  tedarik lisansına sahip şirketlere elektrik tedarik şirketi adı verilir. Bu şirketlerin hepsi, serbest tüketicilere rahatlıkla elektrik satabilirler.

Paylaş :

Yorum

Diğer Yazılar

Öne Çıkan Başlıklar