Elektrikte Tek Terimli ve Çift Terimli Tarife ne demektir?

Elektrikte Tek Terimli ve Çift Terimli Tarife ne demektir?

06 Haziran 2018

Tek Terimli – Çift Terimli Tarife Ne demektir?

Tek Terimli Tarife

Tüketilen elektrik enerjisi için kilowatt/saat (kWh) miktarı üzerinden bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.
 • Tek terimli tarifeden elektrik enerji alan müşteriye, yazılı müracaatı halinde gündüz, gece ve puant (elektrik enerjisi tüketiminin en yüksek olduğu dönem) dönemleri için ayrı ayrı belirlenen çok zamanlı tarife uygulanır.
 • Tek terimli tarifeden elektrik enerjisi alan ve çok zamanlı tarife uygulanacak olan müşterinin çok zamanlı ölçüm yapabilen sayacı, kendisi tarafından veya talebi halinde dağıtım şirketi tarafından bedeli karşılığında sağlanarak monte edilecek/ettirilecektir. Uygulama sayacın takıldığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 • Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından;
  • Puant dönemi : Saat 17.00-22.00
  • Gece dönemi : Saat 22.00-06.00
  • Gündüz dönemi : Saat 06.00-17.00

arasındaki dönemdir. 

Çift Terimli Tarife

Tüketilen elektrik enerjisi için kilowatt/saat (kWh) miktarı üzerinden alınan bedel ile buna ek olarak sözleşme gücü karşılığı kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.
 • Çift terimli tarifeden elektrik enerjisi alacak müşteri, çekilen gücün en yüksek anlık değerinin belirlenmesi için demandmetreli sayaç monte etmek zorundadır. Bu sayaç müşterinin kendisi tarafından veya talebi halinde dağıtım şirketi tarafından bedeli karşılığında sağlanarak monte edilecek/ettirilecektir.
 • Çift terimli tarifeden enerji alan müşteriye yazılı müracaatı halinde gerekli ölçüm sistemini kurmaları koşuluyla gündüz, gece ve puant (elektrik enerjisi tüketiminin en yüksek olduğu dönem) dönemleri için ayrı ayrı belirlenen çok zamanlı tarife uygulanır.
 • Çift terimli ve çok zamanlı tarifeden enerji alacak müşterinin çok zamanlı ölçüm yapabilen ve demantmetreli sayacı kendisi tarafından veya talebi halinde dağıtım şirketi tarafından bedeli karşılığında sağlanacak ve monte edilecek/ettirilecektir. Uygulama sayacın takıldığı tarihten başlayarak geçerli olacaktır.
 • Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından;
  • Puant dönemi : Saat 17.00-22.00
  • Gece dönemi : Saat 22.00-06.00
  • Gündüz dönemi : Saat 06.00-17.00

arasındaki dönemdir.

 • Çift terimli tarifeden enerji alan ve sözleşme gücü 0.7 MW (dahil) ve daha fazla olan aboneye çok zamanlı tarife uygulanır.
 • Endüksiyon ve Ark Ocağı abonelerine gerekli ölçme düzenini sağlamaları durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerinde tüketecekleri elektrik enerjisi için gece dönemi tarifesi (22.00-06.00) uygulanır.
 • Ark ocaklı sanayi abonesine ve darbeli yük çeken sanayi abonesine tek terimli tarife uygulanmaz.
 • Tek veya çift terimli tarife sınıfında değişiklik yapmak isteyen müşteri yazılı olarak başvurur. Müşterinin talebi başvuru tarihini izleyen ikinci faturalama döneminden itibaren yerine getirilir. Bu değişiklik mücbir sebepler dışında hiçbir zaman yılda 2 (iki) defadan fazla olamaz.
 • Durumları özellik gösteren aboneye, sözleşmeye yazılmak kaydıyla 2 (iki) defadan fazla tarife sınıfı değişikliği yapılabilir.

Paylaş :

Yorum

Diğer Yazılar

Öne Çıkan Başlıklar