Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerjisi

04 Haziran 2018

Rüzgar Enerjisi Nedir?

Rüzgâr enerjisi, güneş radyasyonunun yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanır. Rüzgar enerjisi aslında bir çeşit güneş enerjisidir, çünkü rüzgar güneşten gelen ısıdan kaynaklanır. Güneş radyasyonu yeryüzünün her bir bölümünü ısıtır ancak eşit veya aynı hızda değildir. Kum, su, taş ve çeşitli toprak türleri gibi çeşitli yüzeyler ısıyı farklı oranlarda absorbe eder, korur, yansıtır ve serbest bırakır. Ayrıca yeryüzü genellikle gün boyunca daha sıcak ve geceleri soğuktur. Yer yüzeylerinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu farklı basınç da havanın hareketine neden olur. Dünya yüzeyinin üzerindeki hava da farklı bir oranda ısınır ve soğur. Sıcak hava yükselir, yeryüzünün yakınındaki atmosfer basıncını düşürür ve yerini alması için daha soğuk havaya geçer. Rüzgar dediğimiz kavram aslında havanın bu hareketidir. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretmek için rüzgâr tribünleri, mekanik enerji yaratmak için yel değirmenleri veya kuyu pompalama için rüzgâr pompaları veya gemileri yürütmek yelkenler kullanılır. 

Rüzgâr enerjisi günümüzde Dünya’nın elektrik ihtiyacının %2’sini karşılamaktadır. Rüzgâr tribünü teknolojilerinin diğer elektrik üretimi teknikleriyle kıyasla çevreye zararlı etkisi çok azdır. Karada kurulan rüzgâr santrallerinde tarım ve hayvancılık devam ettirilebilmektedir. Bunun dışında rüzgâr santralleri fosil kaynaklı santralleri gibi soğutma suyuna ihtiyaç duymamaktadır. 

Rüzgar enerjisi
, rüzgar tarafından üretilen ve elektrik üretmek için kullanılan enerjidir. Mekanik enerji veya elektrik haline dönüştürülebilen bir kinetik enerji şeklidir. Hava hareket ederken rüzgar yaratırken, kinetik enerjiye sahiptir (kütle hareket halindeyken üretilen enerji). Doğru teknoloji ile rüzgarın kinetik enerjisi yakalanabilir ve elektrik veya mekanik enerji gibi diğer enerji türlerini üretmek için dönüştürülebilir. Bu nedenle bu yöntem rüzgar enerjisi olarak da bilinir.
Kimi sadece Perslerin ilk yel değirmenleri gibi, kimi de Çin ve Avrupa gibi suyu pompalamak ya da tahıl öğütmek için rüzgar gücünü kullandı. Bugün rüzgar türbinleri ve bunların oluşturmuş oldukları rüzgar çiftlikleri, rüzgar enerjisini daha çok ev ve işyerleri için temiz, yenilenebilir enerji üretmek amacı ile kullanılmaktadır.

Rüzgar enerjisinin avantajları

Fosil yakıtların aksine, rüzgar enerjisi yenilenebilir bir enerjidir, bu yüzden tükenmez. Rüzgar genellikle ücretsiz olarak, hem de ucuz ve modern ekipman kullanımı ile, etkili bir tam fonksiyonel rüzgar türbini ile yüksek verimlerde elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

Bir rüzgar türbini için küçük bir arazi veya alan bile yeterlidir ve küçük rüzgar türbinleri yüksek binalara bile monte edilebilir. Rüzgar enerjisinin güneş enerjisiyle kombinasyonu da güvenilir ve sabit bir elektrik kaynağı oluşturmaya yardımcı olabilir. Rüzgar enerjisi ile ilgili tek maliyet, ekipmanın fiili alımı , kurulumu ve genel işletme ve bakımıdır.

Zamanla -ülkemizde şu an 7-8 yıl- yatırım geri ödemesini yapacak bir konudur. Dünyamızın sadece belirli yerlerinde bol olan fosil kaynakların (petrol, doğalgaz vb.) aksine, rüzgar çoğunlukla her yerde mevcuttur. Buna ek olarak, elektrik hatları üzerinden elektrik nakliyesi, fosil yakıtların ticari nakliyesinden çok daha ucuzdur.

Rüzgar enerjisinin dezavantajları

Rüzgar enerjisi açısından en büyük dezavantaj rüzgarın güvenilmezliği faktörüdür. Birçok alanda, rüzgar enerjisi rüzgar türbini veya rüzgar parkını destekleyecek kadar düşüktür ve güneş enerjisi veya jeotermal enerjinin kullanılması büyük bir alternatif olabilir.

Rüzgar türbinleri, genellikle, fosil yakıtlarla güçlendirilen ortalama bir enerji santraline göre daha az güç üretmektedir. Rüzgar türbinlerinin yapımı çok pahalı olabilir ve inşaat işlemi sırasında çevresindeki vahşi hayatı yok edebilir.

Ticari bir rüzgar türbininin gürültüsü de dezavantajlardan biridir, çünkü bu gürültü bazen bir jet türbini kadar yüksek olabilir. Ancak tüm bu dezavantajlara rağmen halen yenilenebilir olmayan enerji türlerine göre dezavantajları çok daha az kabul edilebilir. 

Gelecekte rüzgar enerjisinin rolü...

Rekabetçi fiyatların artması, çevresel endişelerin artması ve dış enerji kaynaklarına bağımlılığın azaltılması çağrısı ile rüzgar enerjisinin istikrarlı bir geleceği var gibi görünüyor. AB’de 2017 yılında rüzgar enerjisinde 15 bin 700 MW kurulu güç daha elektrik sistemine eklenerek, toplamda 169 bin megavat kapasiteye ulaşıldı ve bu yatırımın bedeli 22 Milyar 300 Bin Euro olmuştur. Avrupa’da 2017 yılında toplamda 336 terawatt-saat elektrik rüzgar enerjisinden üretildi, bölgede rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı ise böylece yüzde 10,4’ten yüzde 11,6’ya yükseldi.

Türkiye’de ise rüzgar enerjisi kurulu gücü 2017 yılı sonu itibarıyla 774 MW artışla  6 bin 857 MW’a ulaştı. 2017 yılında Türkiye’de yeni ihale edilen rüzgar enerjisi gücü 4000 Megawatt civarındadır. Türkiye’de kabul edilen rüzgar enerjisi  teknik+ekonomik potansiyeli ise 48000 Megawatt civarıdır.

2017 yılı itibarı ile  Türkiye’de üretilen toplam elektrik enerjisinin %8’lik kısmı rüzgar enerjisinden elde edilmektedir.

(Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili detaylı bilgi için buraya  gidin...)

Paylaş :

Yorum

Diğer Yazılar

Öne Çıkan Başlıklar