Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

23 Mart 2018

Enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artıyor ancak enerji üretiminin hala büyük oranda yapıldığı kömür, petrol doğalgaz gibi fosil kaynaklar giderek tükenmekte. Bu noktada, henüz yaygınlaşmaya başlayan “yenilenebilir enerji kaynakları” devreye giriyor. Bugün dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 24’ünü yenilenebilir enerji oluşturmakta ve 2020 yılı itibariyle bu oranın yüzde 50’ye çıkması bekleniyor. Peki nedir bu “yenilenebilir enerji”? Neden bu kadar önemli? 

Basit bir tanım ile yenilenebilir enerji güneş, rüzgar, dalga vb. doğal kaynaklardan elde edilebilen, dolayısıyla hiçbir zaman tükenmeyecek bir enerji türüdür. Tükenmeyecek olmasının yanı sıra, bu doğal kaynaklardan elde edilen enerji diğer ülkelere olan bağımlılığın azalması, yerli üretimle yatırımların ve istihdamın artması ve sonunda ekonomik büyümenin hızlanması açısından oldukça önemli. Üstelik çevreye verilen zararları da minimuma indiriyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nerelerde Kullanılır?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanım Alanları

Yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanım alanları daha yakından incelenecek olursa:

Güneş enerjisinin oluşumu güneş ışınlarının, paneller vasıtasıyla ısı ve elektriğe dönüştürülmesi sonucu gerçekleşir. Başta daha çok ısı enerjisi olarak kullanılırken, gelişen teknoloji ve fotovoltaik pillerin üretimiyle birlikte güneş enerjisinden elektrik üretimi de sağlanmaya başlandı. Sınırsız ve çevresel açıdan temiz bir kaynak. Dünyada bulunan en büyük güneş enerjisi santrali, Hindistan’da 2012’de kurulan Guajarat Güneş Enerji Santrali. Gelişmiş güneş enerji sistemleri ve yaklaşık 3,5 milyon adet güneş paneline sahip.

- Rüzgar enerjisi elde etmek için modern türbinler kullanılıyor. Bu türbinler, rüzgar enerji santralleri ana yapısında bulunan elemanlardır ve bu hareketli hava akımını elektrik enerjisine dönüştürürler. Çevreye neredeyse hiç zararı yoktur. Yeryüzündeki bölgelerin yüzde 95’i rüzgar enerjisinden faydalanabilir. Aydınlatmalarda, soğutma sistemlerinde, su pompalama ve depolamada ve daha pek çok alanda kullanımı bulunuyor. 

- Hidroelektrik ya da hidrolik enerji suyun akışından elde edilen bir enerjidir. Suyun akış hızı ne kadar yüksek ise elde edilen enerji de aynı oranda artar. Sera gazı salınımı yaratmadığı için çevreye hiçbir zarar vermez. Enerji üretmek için kullanılmasının yanı sıra, sulama amacıyla da kullanılabilir.

- Jeotermal enerji, kayaçların altında depolanmış, yüksek sıcaklık ve basınca sahip ısı enerjisidir. Bu ısı enerjisi Bir yanda tuz ve şeker üretiminde kullanılırken diğer yanda, kaplıca tedavilerinde kullanılabiliyor. Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde bulunan “The Geysers Jeotermal Santrali”, dünyanın en büyük jeotermal santralidir.

- Biyokütle enerjisi’nde organik atıklar kullanılır. Fosilleşmiş değil, yaşayan veya yakın zamanda yaşamış canlılardan, hayvan atıkları ve bitkilerden elde edilen enerji türüdür. Bu enerjiden hemen hemen her yerde ve istenilen büyüklükte faydalanılabilir. 

- Dalga enerjisinde, deniz ve okyanusların üzerinde esen rüzgarlar, dalgayı oluşturur. Oluşan dalgaların içindeki basınçtan da enerji elde edilir. Dünya’nın büyük bölümünün okyanuslarla kaplı olmasına rağmen, en az kullanılan yenilenebilir kaynaktır.

- Hidrojen enerjisi, evrende en çok bulunan ve temel enerji kaynağıdır. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları arasında en ileri teknolojiye sahip ve en yüksek verim elde edilen kaynaktır. Çevreyi kirletmez.

 
Son yıllarda Türkiye’de de, yenilenebilir enerji kaynakları alanında büyük ilerlemeler kaydedildi. Yenilenebilir enerji firmaları girişimleriyle piyasayı canlandırmakta. Ekim 2017 yılı itibariyle Türkiye’de toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 45’i yenilenebilir kaynaklardan elde edilir hale geldi. Bunun en büyük kısmını ise hidrolik enerji oluşturuyor.

Paylaş :

Yorum

Diğer Yazılar

Öne Çıkan Başlıklar