BLOG

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK); enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketiciye sunulması için düzenleme ve denetleme yapmaktadır.

Devamı

Elektrik Faturası

24 Mayıs 2018

Şöyle biraz eskiye gidelim... Daha enerji sektöründe de-regülasyonların başlamadığı dönemlerde, elektriğin sadece bir “hizmet” olduğu dönemlerde faturalarımız son derece sade, biz tüketiciler için açık ve daha anlaşılır idi. Ancak şu bir gerçek ki elektriğin de artık hem bir hizmet hem de bir emtia olarak değeri vardır.

Devamı

Güneş Enerji Sistemleri

23 Mayıs 2018

Güneşten veya fotondan elektrik üretmeye yönelik olarak, 1839 da foto-voltaik etkinin bulunmasından 2000'li yılların başına kadar olan sürede birçok araştırma ve geliştirme yapılmış ancak başta mikro ve nano teknolojilerin gelişmesi ve ekonomik olarak tüketicilerin bunlara daha erişebilir noktaya gelebilmiş olması ile artık bu temiz, yenilenebilir, ucuz ve sürdürülebilir enerji sistemlerine de günümüz dünyası kavuşmuş oldu.

Devamı

Elektrik

21 Mayıs 2018

Fiziksel manada elektrik; maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan bir enerji türüdür. Esasen Anadolu topraklarında, eski Yunan döneminde "Milet" olarak bilinen Aydın civarında eski bir yerleşim yerinde yaşayan Thales, araştırmalar yaparken kehribarı yünle ovduğunda hafif maddeleri kendine çektiğini ve insan vücuduna yaklaştırıldığında küçük kıvılcımlar çıkardığını fark etmişti.

Devamı

Enerji Bakanlığı

20 Mayıs 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak için, 4951 Sayılı Kanunun verdiği yetki ile 25.12.1963 tarih ve 4-400 Sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulmuştur.

Devamı

EPDK tarafından 2016 yılından itibaren yayınlamaya başlayan ve piyasada yaşanan gelişmelerin daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesi ve kamuoyunun aydınlatılması hedeflenen faaliyet raporlarının 2017 yılı versiyonu Piyasa Gelişim Raporu 2017 olarak yayınlanmıştır.

Devamı

Elektrikte kayıp-kaçak oranının yüzde 8'in altına indirilmesi, tüketicilerin en az yüzde 80'inin akıllı sayaç kullanmasının sağlanması, küçük ölçekli ve yenilenebilir kaynaklı üretimin desteklendiği bir dağıtım şebeke altyapısının geliştirilmesi için Türkiye'nin orta ve uzun vadeli yol haritası belirlendi.

Devamı

Adıyaman Güneş Parkı, Hive Energy adlı ingiliz şirketin yapmış olduğu 11 milyon dolarlık yatırım ile elektrik üretimine başladı. Bu tesisin kurulu gücü 10 MW olup yılda yaklaşık 18 milyon kWh elektrik üretimi yapması bekleniyor.

Devamı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 29 Mart 2018 tarihli toplantısında tarife gruplarına göre, uygulanacak yeni elektrik fiyatlarını belirledi. Karar, 1 Nisan 2018' den itibaren yürürlüğe girecek.

Devamı

Enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artıyor ancak enerji üretiminin hala büyük oranda yapıldığı kömür, petrol doğalgaz gibi fosil kaynaklar giderek tükenmekte. Bu noktada, henüz yaygınlaşmaya başlayan “yenilenebilir enerji kaynakları” devreye giriyor. Peki nedir bu yenilenebilir enerji? Neden bu kadar önemli?

Devamı