BLOG

Elektrik Üretimi

07 Haz 2018

Elektrik enerjisi, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlayan, hayat kalitesini iyileştiren en önemli faktördür. Nüfus ve demografik değişiklikler enerji talebinin miktarını ve kompozisyonunu etkileyen önemli parametrelerdir. Dünya nüfusu sürekli artmakta ve 2014’te 7,3 milyar olan nüfusun 2040’da 9,2 milyara yükselmesi beklenmektedir. Fakat 2014 rakamlarıyla dünya nüfusunun yaklaşık %16’sını teşkil eden 1,2 milyar insan elektriğe kavuşmuş değildir.

Devamı

Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1970 yılında çıkarılan 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır.

Devamı

Tek Terimli Tarife: Tüketilen elektrik enerjisi için kilowatt/saat (kWh) miktarı üzerinden bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır. Çift Terimli Tarife: Tüketilen elektrik enerjisi için kilowatt/saat (kWh) miktarı üzerinden alınan bedel ile buna ek olarak sözleşme gücü karşılığı kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.

Devamı

Elektrik Santralleri

06 Haz 2018

Dünya'nın bu enerji ihtiyacını karşılayabilmesi ve dağıtımın kolay hale gelebilmesi için değişik merkezler kurulmuştur. İşte bu merkezlere elektrik santralları adı verilmektedir. Sanayi İnkılabı ile birlikte önce İngiltere'de, daha sonra da tüm dünyada bu santrallerin kurumu gerçekleştirilmiştir.

Devamı

Tek Zamanlı ve Çok Zamanlı Tarife seçenekleri hakkında bilgi sahibi olmak ile fatura bedellerimizde tasarrufa gitmemiz mümkün… Tek ve Üç Zamanlı Tarife, genel tüketim alışkanlıklarımız baz alınarak günün belli zaman dilimlerine bölünerek fiyat avantajı sağlamakla birlikte tüketiminin şebekeye aynı anda yüklenmemesi hedefi güdülmektedir. Elektrik Tüketiminde Tek ve Üç Zamanlı Tarife Seçenekleri yazımızı inceleyerek tarife seçenekleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Devamı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ), 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak, 18 Mart 2015 tarihinde tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmen kurulmuş ve 01 Eylül 2015 tarihinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) piyasa işletim lisansını alarak faaliyete geçmiştir.

Devamı

Enerji

04 Haz 2018

Felsefi olarak enerji, hayatın vazgeçilmez 4 unsurundan biri (hava, ateş 'enerji', su ve toprak). İnsanoğlunun son zamanlarda uğruna savaştığı en önemli unsur. Giderek hayatımızın her anında ve noktasında. Teknoloji ve refah seviyeleri ilerledikçe de enerjinin var olması kadar kontrol altında tutulabilmesi ve sürdürülebilir bir standartta olması bir o kadar sofistike ve önemli olmakta.

Devamı

Rüzgar Enerjisi

04 Haz 2018

Rüzgâr enerjisi, güneş radyasyonunun yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanır. Rüzgar enerjisi aslında bir çeşit güneş enerjisidir, çünkü rüzgar güneşten gelen ısıdan kaynaklanır. Güneş radyasyonu yeryüzünün her bir bölümünü ısıtır ancak eşit veya aynı hızda değildir. Kum, su, taş ve çeşitli toprak türleri gibi çeşitli yüzeyler ısıyı farklı oranlarda absorbe eder, korur, yansıtır ve serbest bırakır.

Devamı

Elektrik Piyasaları

03 Haz 2018

EPİAŞ, piyasa işletim faaliyeti kapsamında Borsa İstanbul Anonim Şirketi ile TEİAŞ tarafından işletilen piyasalar dışındaki organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemleri gerçekleştirmektedir.

Devamı

Elektrik Piyasasi Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 30 Haziran 2018 tarih ve 30436 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı